Ochrona danych osobowych dla HR

Wpływ RODO na przepisy prawa pracy i działania w obszarze HR

Skuteczna ochrona danych osobowych to bezpieczeństwo każdego z nas, bo przecież każdy z nas powierza dane osobowe firmom lub instytucjom. To od nich zależy, czy my i nasze dane będziemy bezpieczni. 25 maja 2018 r. we wszystkich państwach Unii Europejskiej zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, zwanego RODO. RODO ma podnieść poziom bezpieczeństwa danych osobowych po stronie firm i instytucji i dostosować mechanizmy ochrony do nowej rzeczywistości, w tym wynikających z coraz szerszego stosowania nowoczesnych technologii IT. Wyrazem znaczenia tego tematu dla firm i całego społeczeństwa są między innymi kary dla podmiotów naruszających przepisy ustalone w niespotykanej dotąd wysokości, sięgającej nawet 20 mln euro. Jednym z istotnych zbiorów osobowych w każdym podmiocie, są dane dotyczące pracowników i kandydatów na pracowników, dlatego bezpieczeństwo każdej organizacji zależy od ochrony danych osobowych w działaniach HR.

Dla kogo?

To szkolenie skierowane jest właśnie do pracowników działów HR, w tym do pracowników uczestniczących w procesie rekrutacji, zaangażowanych w proces naliczania wynagrodzeń i wszystkich innych mających dostęp do danych osobowych pracowników i kandydatów na pracowników.

Cele szkolenia

Celem tego szkolenia jest pomoc w zapewnieniu zgodności działania Państwa organizacji z przepisami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Nacisk położymy na praktyczny wymiar szkolenia, wyjaśniając jednocześnie najczęściej pojawiające się wątpliwości w obszarze danych osobowych.

Termin szkolenia

Warszawa: 8 luty 2018r., g. 10:00-15:00

Prowadzący

R. pr. Anna Kamińska z kancelarii SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy

R. pr. Małgorzata Łukowiak – Verschelden prowadząca Kancelarię Prawa Autorskiego

Cena szkolenia

690zł (cena standardowa)
590zł (przy zapisach na newsletter)
390zł (dla naszych klientów)

Kontakt

M: llidero@llidero.com
T: +48 (61) 611 00 95

Program szkolenia

Część 1

Ta część poświęcona będzie charakterowi i kierunkowi zmian w przepisach o ochronie danych osobowych oraz przepisach prawa pracy

W szczególności powiemy:

 • co zmienia i jak działa RODO? Kilka słów o ujednoliceniu ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.
 • czy zmiany w systemie ochronie danych osobowych są istotną rewolucją? W jakiej mierze są szansą?
 • gdzie, kiedy i w stosunku do jakich danych osobowych stosuje się RODO (i czy można przed RODO uciec?)
 • jak RODO wpłynie na polskie regulacje prawne, ze szczególnym naciskiem na planowane zmiany w prawie pracy (nadal w procesie legislacyjnym …)
 • trochę podstawowych pojęć – przed i po RODO: czym są dane osobowe, czym jest przetwarzanie, profilowanie, pseudonimizacja i anonimizacja danych, zbiór danych, kim jest administrator danych a kim procesor?
 • kim jest ADO i ABI, kim będzie IOD?
 • jak „po RODO” zmienią się uprawnienia podmiotów danych (w tym – kandydatów do pracy, pracowników, byłych pracowników), a jak – obowiązki administratorów danych osobowych?
 • jakich danych przed i po RODO może żądać pracodawca i jakie się rodzą wątpliwości?
 • co z danymi osób, które nie zostały zatrudnione w procesie rekrutacji?
 • trochę o umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych – istotne dla podmiotów outsourcingujących rekrutację, outsourcingujących prowadzenie spraw personalnych albo księgowość

Część 2

W tej części skupimy się na istotnych aspektach przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów na pracowników

W szczególności powiemy:

 • o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o podstawie i celu przetwarzania danych, o adekwatności zbieranych danych i czy czasem nie chcemy ich za wiele,
 • czym jest retencja danych i dlaczego nie można przechowywać danych „na wieczność”
 • jak zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo i poufność danych,
 • o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, w tym:
  • o zgodzie (czy pracownik może cofnąć zgodę? czy dobrowolna zgoda pracownika to oksymoron? co ze zgodą dotycząca korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?)
  • o prawnie uzasadnionym interesie administratora (w tym – pracodawcy) czyli o: wizyjnym monitoringu pracowników, kontrolowaniu poczty elektronicznej pracowników, sprawdzaniu bilingów, podsłuchiwaniu rozmów telefonicznych, kontroli aktywności w Internecie, o systemach GPS w samochodach służbowych, o kontroli czasu poświęcanego przez pracowników na czynności higieniczno-sanitarne itp.,
 • o danych biometrycznych, o danych daktyloskopijnych przy systemach wejść na teren firmy, o rozpoznawaniu twarzy w monitoringu wizyjnym (CCTV)

Część 3

Tą część poświecimy procedurom wewnętrznym i innym sposobom wdrożenia zmian w ochronie danych osobowych w organizacji.

W szczególności powiemy:

 • o obowiązkach administratora danych po RODO
 • jak tłumaczyć i wdrażać w organizacji modne ostatnio pojęcia – privacy by design i privacy by default
 • czym jest risk based approach a czym DPIA
 • jak „dynamicznie dostosowywać zabezpieczenia” do zidentyfikowanych ryzyk? (jest to wymóg RODO)
 • o tym, czy może wystarczy odpowiednio i gruntownie przeszkolić pracowników i pozamykać szafy z dokumentami,
 • na koniec trochę o IDO – czy go wyznaczać, czy może nim być (a może musi?) pracownik administratora? Jaka jest jego odpowiedzialność, szczególnie wtedy, kiedy jest pracownikiem?
 • co z dokumentacją ochrony danych osobowych po RODO,
 • czym jest rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i czy ma coś wspólnego z aktualnym rejestrem zbiorów danych,
 • na koniec o finansowej odpowiedzialności administratorów i procesorów – kiedy kara do 20, a kiedy do 10 milionów euro oraz o roli działu HR w kontekście nowych regulacji (niezakończony proces legislacyjny zmian w kodeksie pracy, nowe dokumenty, szkolenia dla pracowników …)

Szkolenie poprowadzą:

Mec. Anna Kamińska

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Przez ponad 7 lat pracowała w jednej z największych kancelarii prawnych w Wielkopolsce, w której przez trzy lata kierowała praktyką prawa pracy. Specjalizuje się w obszarze indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, doradzając przedsiębiorcom w materii prawa pracy w ich bieżącej działalności, jak również w procesach przedsięwzięć kapitałowych i ich skutkach dla stosunków zatrudnienia. Posiada niezwykle bogate doświadczenie w obsłudze dużych przedsiębiorstw, w których działalność prowadzą rady pracowników oraz związki zawodowe, a także w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy.

SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy jest wyspecjalizowaną kancelarią prawną, świadczącą usługi z zakresu prawa pracy dla przedsiębiorców. Kancelaria skupia specjalistów w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracowniczych, co pozwala świadczyć ukierunkowane doradztwo w tej dziedzinie prawa. Kancelaria jest podmiotem zapewniającym jej Klientom zarówno stałą i bieżącą obsługę prawną, porady prawne w zakresie prawa pracy, jak również okresową lub doraźną pomoc w tym obszarze prawa. Więcej informacji na stronie www.szuszczynski.pl.

Mec. Małgorzata Łukowiak

Radczyni prawna wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu pod numerem Pz 1718. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Katolickiego w Louvain-la-Neuve w Belgii (stypendium w zakresie prawa wspólnotowego). Praktykę zawodową rozpoczęła jako doradczyni prawna w jednej z międzynarodowych firm „Wielkiej Czwórki”, przez wiele lat związana zawodowo z jedną z największych firm konsultingowych w Polsce, później radczyni prawna i wspólniczka w jednej z wiodących wielkopolskich kancelarii prawnych. Od 2014 prowadzi Kancelarię Prawa Autorskiego. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz w zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych. Autorka publikacji dotyczących własności intelektualnej i ochrony danych osobowych, wykładowczyni na konferencjach poświęconych prawu autorskiemu. Posiada długoletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych. Od wielu lat doradza twórcom.

Kancelaria Prawa Autorskiego Małgorzaty Łukowiak-Verschelden jest pierwszą w Poznaniu kancelarią wyspecjalizowaną w doradztwie z zakresu własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. Doradza twórcom w zakresie ochrony ich praw, a przedsiębiorcom – wydawcom, agencjom reklamowym, agencjom PR, firmom z branży IT, operatorom internetowym, producentom gier komputerowych i innym użytkownikom własności intelektualnej – w procesie zapewnienia im legalnego korzystania z praw autorskich. Wspiera Klientów we wszelkich działaniach związanych z ochroną danych osobowych. Kancelaria zapewnia kompleksową i indywidualną sprofilowaną pomoc w zakresie prawa umów, redagowania, opiniowania albo negocjowania wszelkich ugód i porozumień. Więcej informacji: http://kancelarialukowiak.pl/

Plan i miejsce szkolenia

Plan szkolenia

9:30 – rejestracja, kawa
10:00-11:20 – część I
11:20-11:25 – krótka przerwa
11:25-12:30 – część II
12:30-12:50 – przerwa na lunch
12:50-13:50 – część III
13:50-14:00 – przerwa
14:00-15:00 – podsumowanie, czas na pytania

*podane godziny mogę ulec przesunięciu w zależność od potrzeby uczestników. 

Miejsce szkolenia:

Warszawa – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BUSINESSROOM
ul. Grójecka 1/3 Warszawa

zapraszamy na 3 piętro (wejście do banku)

Zapisz się na szkolenie

1.02.2018 Poznań

8.02.2018 Warszawa

Dane do faktury


690zł

590zł i zapisuję się na newsletter. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Llidero Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) na cele marketingowe.

390zł - jestem klientem LLidero*

posiadam voucher  *cena dotyczy wszystkich klientów, którzy dokonali przynajmniej jednego zakupu szkolenia w roku 2016 lub 2017.
*regulamin szkoleń